Lắp đặt dàn karaoke Vip gần khu công nghiệp Nội Bài

Trong thời gian qua chúng tôi đã nhận lắp đặt dàn karaoke Vip cho hàng nghìn khách hàng khác nhau. Trong số đó có bộ dàn cho anh Kiên ở gần khu công nghiệp Nội Bài.

khu-cong-nghiep-noi-bai

khu-cong-nghiep-noi-bai2

khu-cong-nghiep-noi-bai3

khu-cong-nghiep-noi-bai4

khu-cong-nghiep-noi-bai5

khu-cong-nghiep-noi-bai6

khu-cong-nghiep-noi-bai7

khu-cong-nghiep-noi-bai8

khu-cong-nghiep-noi-bai9

khu-cong-nghiep-noi-bai10

 

Danh mục mặt hàng