Dàn Karaoke chuyên nghiệp

Tổng hợp tất cả các bộ dàn karaoke chuyên nghiệp cho khách hàng lựa chọn. Tất cả các bộ dàn được cấu hình bởi bộ phận kỹ thuật viên âm thanh của Bảo Châu elec.  Ngoài ra thì Bảo Châu elec còn cấu hình các bộ dàn karaoke gia đình, dàn karaoke kinh doanh chuyên nghiệp để phục vụ khách hàng. Hãy lựa chọn cho mình cấu hình bộ dàn phù hợp nhất với nhu cầu. 

Xem thêm giới thiệu ▼
Bộ dàn karaoke BC-44GD
51.690.000₫
43.000.000₫

Bộ dàn karaoke BC-44GD

Bộ dàn karaoke BC-44GD

43.000.000₫

đặt ngay
Bộ dàn BC-01GD
23.000.000₫
21.900.000₫

Bộ dàn BC-01GD

Bộ dàn BC-01GD

21.900.000₫

đặt ngay
Bộ dàn karaoke cao cấp VIP 01
110.000.000 ₫

Bộ dàn karaoke cao cấp VIP 01

Bộ dàn karaoke cao cấp VIP 01

110.000.000 ₫

đặt ngay
Bộ dàn karaoke Paramax BC 05
34.450.000₫
33.450.000₫

Bộ dàn karaoke Paramax BC 05

Bộ dàn karaoke Paramax BC 05

33.450.000₫

đặt ngay
Bộ dàn karaoke Paramax BC 04
33.150.000₫
32.000.000₫

Bộ dàn karaoke Paramax BC 04

Bộ dàn karaoke Paramax BC 04

32.000.000₫

đặt ngay
Bộ Dàn karaoke chuyên nghiệp HD 04
24.500.000₫

Bộ Dàn karaoke chuyên nghiệp HD 04

Bộ Dàn karaoke chuyên nghiệp HD 04

24.500.000₫

đặt ngay
Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 07
109.000.000₫
104.600.000₫

Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 07

Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 07

104.600.000₫

đặt ngay
Bộ dàn karaoke gia đình 36
15.300.000 ₫

Bộ dàn karaoke gia đình 36

Bộ dàn karaoke gia đình 36

15.300.000 ₫

đặt ngay
Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 08
68.500.000₫
62.500.000₫

Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 08

Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 08

62.500.000₫

đặt ngay
Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 12
66.400.000₫
64.400.000₫

Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 12

Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 12

64.400.000₫

đặt ngay
Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 11
53.700.000₫
51.999.000₫

Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 11

Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 11

51.999.000₫

đặt ngay
Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 10
80.800.000₫
70.500.000₫

Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 10

Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 10

70.500.000₫

đặt ngay
Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 06
99.500.000₫
95.400.000₫

Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 06

Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 06

95.400.000₫

đặt ngay
Bộ dàn karaoke gia đình 32
14.100.000 ₫

Bộ dàn karaoke gia đình 32

Bộ dàn karaoke gia đình 32

14.100.000 ₫

đặt ngay
Bộ dàn karaoke gia đình 24
40.900.000 ₫

Bộ dàn karaoke gia đình 24

Bộ dàn karaoke gia đình 24

40.900.000 ₫

đặt ngay
Bộ dàn karaoke gia đình 33
20.400.000 ₫

Bộ dàn karaoke gia đình 33

Bộ dàn karaoke gia đình 33

20.400.000 ₫

đặt ngay
Bộ dàn karaoke gia đình 23
40.500.000 ₫

Bộ dàn karaoke gia đình 23

Bộ dàn karaoke gia đình 23

40.500.000 ₫

đặt ngay
Bộ dàn karaoke gia đình 09
14.600.000₫
13.100.000₫

Bộ dàn karaoke gia đình 09

Bộ dàn karaoke gia đình 09

13.100.000₫

đặt ngay

Danh mục mặt hàng