Bộ dàn karaoke mẫu

Tổng hợp tất cả các bộ dàn karaoke hay, mới nhất hiện nay tại Bảo Châu elec cho khách hàng tham khảo và lựa chọn như dàn karaoke gia đình, dàn karaoke kinh doanh. Các bộ dàn được cấu hình và lắp đặt bởi bộ phận kỹ thuật viên âm thanh giàu kinh nghiệm của Bảo Châu elec. 

Xem thêm giới thiệu ▼
Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 03
78.100.000₫
75.700.000₫

Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 03

Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 03

75.700.000₫

đặt ngay
Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 14
56.500.000 ₫

Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 14

Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 14

56.500.000 ₫

đặt ngay
Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 15
55.300.000₫
52.000.000₫

Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 15

Bộ dàn karaoke kinh chuyên nghiệp số 15

52.000.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình BC-05GD
43.150.000₫
39.900.000₫

Dàn karaoke gia đình BC-05GD

Dàn karaoke gia đình BC-05GD

39.900.000₫

đặt ngay
Combo karaoke số 5
16.140.000₫
14.900.000₫

Combo karaoke số 5

Combo karaoke số 5

14.900.000₫

đặt ngay
Combo KM 30-4 và 1-5 số 6
33.770.000₫
30.980.000₫

Combo KM 30-4 và 1-5 số 6

Combo KM 30-4 và 1-5 số 6

30.980.000₫

đặt ngay
Combo KM 30-4 và 1-5 số 9
16.200.000₫
13.690.000₫

Combo KM 30-4 và 1-5 số 9

Combo KM 30-4 và 1-5 số 9

13.690.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình BC-12GD
27.380.000₫
24.890.000₫

Dàn karaoke gia đình BC-12GD

Dàn karaoke gia đình BC-12GD

24.890.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình BC-04GD
28.830.000₫
27.500.000₫

Dàn karaoke gia đình BC-04GD

Dàn karaoke gia đình BC-04GD

27.500.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke BC-Vip06 2018
76.600.000₫
72.770.000₫

Dàn karaoke BC-Vip06 2018

Dàn karaoke BC-Vip06 2018

72.770.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình BC-PRM01
13.030.000₫
12.000.000₫

Dàn karaoke gia đình BC-PRM01

Dàn karaoke gia đình BC-PRM01

12.000.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình BC-PRM05
29.380.000₫
26.442.000₫

Dàn karaoke gia đình BC-PRM05

Dàn karaoke gia đình BC-PRM05

26.442.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke BC-Vip04 2018
60.350.000₫
59.350.000₫

Dàn karaoke BC-Vip04 2018

Dàn karaoke BC-Vip04 2018

59.350.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình BC-PRM02
18.670.000₫
17.700.000₫

Dàn karaoke gia đình BC-PRM02

Dàn karaoke gia đình BC-PRM02

17.700.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke BC-Vip03 2018
94.840.000₫
90.098.000₫

Dàn karaoke BC-Vip03 2018

Dàn karaoke BC-Vip03 2018

90.098.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình BC-55GD
39.490.000₫
36.950.000₫

Dàn karaoke gia đình BC-55GD

Dàn karaoke gia đình BC-55GD

36.950.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình BC-53GD
23.190.000₫
21.950.000₫

Dàn karaoke gia đình BC-53GD

Dàn karaoke gia đình BC-53GD

21.950.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình BC-PRM03
26.750.000₫
25.400.000₫

Dàn karaoke gia đình BC-PRM03

Dàn karaoke gia đình BC-PRM03

25.400.000₫

đặt ngay

Danh mục mặt hàng