Bộ dàn karaoke mẫu

Tổng hợp tất cả các bộ dàn karaoke hay, mới nhất hiện nay tại Bảo Châu elec cho khách hàng tham khảo và lựa chọn như dàn karaoke gia đình, dàn karaoke kinh doanh. Các bộ dàn được cấu hình và lắp đặt bởi bộ phận kỹ thuật viên âm thanh giàu kinh nghiệm của Bảo Châu elec. 

Xem thêm: Loa karaoke tốt nhất hiện naydàn karaoke gia đình cao cấp

Xem thêm giới thiệu ▼
Dàn karaoke giá rẻ 05
28.170.000₫
26.700.000₫

Dàn karaoke giá rẻ 05

Dàn karaoke giá rẻ 05

26.700.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke giá rẻ 02
15.405.000₫
10.289.000₫

Dàn karaoke giá rẻ 02

Dàn karaoke giá rẻ 02

10.289.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke giá rẻ 03
16.670.000₫
15.070.000₫

Dàn karaoke giá rẻ 03

Dàn karaoke giá rẻ 03

15.070.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình BC T81GD
26.170.000₫
21.579.000₫

Dàn karaoke gia đình BC T81GD

Dàn karaoke gia đình BC T81GD

21.579.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke JBL 2020 08
48.761.000₫
39.290.000₫

Dàn karaoke JBL 2020 08

Dàn karaoke JBL 2020 08

39.290.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke JBL Pasion 01
23.900.000₫
20.990.000₫

Dàn karaoke JBL Pasion 01

Dàn karaoke JBL Pasion 01

20.990.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke cao cấp 2020 08
58.700.000₫
37.900.000₫

Dàn karaoke cao cấp 2020 08

Dàn karaoke cao cấp 2020 08

37.900.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke giá rẻ 06
21.950.000₫
16.480.000₫

Dàn karaoke giá rẻ 06

Dàn karaoke giá rẻ 06

16.480.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke giá rẻ 04
19.740.000₫
14.610.000₫

Dàn karaoke giá rẻ 04

Dàn karaoke giá rẻ 04

14.610.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình BC T76GD
20.590.000₫
19.590.000₫

Dàn karaoke gia đình BC T76GD

Dàn karaoke gia đình BC T76GD

19.590.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình Bose 05
30.800.000₫
24.760.000₫

Dàn karaoke gia đình Bose 05

Dàn karaoke gia đình Bose 05

24.760.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình BC T78GD
24.940.000₫
18.800.000₫

Dàn karaoke gia đình BC T78GD

Dàn karaoke gia đình BC T78GD

18.800.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình BC T88GD
24.480.000₫
16.900.000₫

Dàn karaoke gia đình BC T88GD

Dàn karaoke gia đình BC T88GD

16.900.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke JBL cao cấp 2020 01
83.800.000₫
65.900.000₫

Dàn karaoke JBL cao cấp 2020 01

Dàn karaoke JBL cao cấp 2020 01

65.900.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình BC T83GD
73.550.000₫
51.900.000₫

Dàn karaoke gia đình BC T83GD

Dàn karaoke gia đình BC T83GD

51.900.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình BC T84GD
25.090.000₫
19.490.000₫

Dàn karaoke gia đình BC T84GD

Dàn karaoke gia đình BC T84GD

19.490.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke - Sân khấu Mini Alto 26
35.325.000₫
22.170.000₫

Dàn karaoke - Sân khấu Mini Alto 26

Dàn karaoke - Sân khấu Mini Alto 26

22.170.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình BC T86GD
36.510.000₫
28.449.000₫

Dàn karaoke gia đình BC T86GD

Dàn karaoke gia đình BC T86GD

28.449.000₫

đặt ngay

Danh mục mặt hàng