Bộ dàn karaoke mẫu

Tổng hợp tất cả các bộ dàn karaoke hay, mới nhất hiện nay tại Bảo Châu elec cho khách hàng tham khảo và lựa chọn như dàn karaoke gia đình, dàn karaoke kinh doanh. Các bộ dàn được cấu hình và lắp đặt bởi bộ phận kỹ thuật viên âm thanh giàu kinh nghiệm của Bảo Châu elec. 

Xem thêm giới thiệu ▼
Bộ dàn karaoke gia đình BC – 46GD
7.970.000₫
6.490.000₫

Bộ dàn karaoke gia đình BC – 46GD

Bộ dàn karaoke gia đình BC – 46GD

6.490.000₫

đặt ngay
Bộ dàn karaoke BC-44GD (New 2018)
46.870.000 ₫

Bộ dàn karaoke BC-44GD (New 2018)

Bộ dàn karaoke BC-44GD (New 2018)

46.870.000 ₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình giá rẻ BC-47GD
9.100.000₫
8.190.000₫

Dàn karaoke gia đình giá rẻ BC-47GD

Dàn karaoke gia đình giá rẻ BC-47GD

8.190.000₫

đặt ngay
Bộ dàn BC-01GD
23.230.000 ₫

Bộ dàn BC-01GD

Bộ dàn BC-01GD

23.230.000 ₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình BC-09GD (New 2018)
12.690.000₫
10.690.000₫

Dàn karaoke gia đình BC-09GD (New 2018)

Dàn karaoke gia đình BC-09GD (New 2018)

10.690.000₫

đặt ngay
Bộ dàn karaoke gia đình BC-02GD
15.500.000₫
13.690.000₫

Bộ dàn karaoke gia đình BC-02GD

Bộ dàn karaoke gia đình BC-02GD

13.690.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình hay giá rẻ BC-32GD (New 2018)
8.430.000₫
7.500.000₫

Dàn karaoke gia đình hay giá rẻ BC-32GD (New 2018)

Dàn karaoke gia đình hay giá rẻ BC-32GD (New 2018)

7.500.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình cao cấp BC-45GD
56.600.000₫
54.000.000₫

Dàn karaoke gia đình cao cấp BC-45GD

Dàn karaoke gia đình cao cấp BC-45GD

54.000.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình BC-40GD (New 2018)
21.430.000₫
19.990.000₫

Dàn karaoke gia đình BC-40GD (New 2018)

Dàn karaoke gia đình BC-40GD (New 2018)

19.990.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình BC-43GD (New 2018)
36.070.000₫
33.070.000₫

Dàn karaoke gia đình BC-43GD (New 2018)

Dàn karaoke gia đình BC-43GD (New 2018)

33.070.000₫

đặt ngay
Bộ dàn karaoke Paramax BC 05
34.450.000₫
33.450.000₫

Bộ dàn karaoke Paramax BC 05

Bộ dàn karaoke Paramax BC 05

33.450.000₫

đặt ngay
Bộ dàn karaoke Paramax BC 01
15.650.000₫
14.650.000₫

Bộ dàn karaoke Paramax BC 01

Bộ dàn karaoke Paramax BC 01

14.650.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình cao cấp BC-41GD
85.500.000 ₫

Dàn karaoke gia đình cao cấp BC-41GD

Dàn karaoke gia đình cao cấp BC-41GD

85.500.000 ₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình BC-03GD
18.490.000₫
16.490.000₫

Dàn karaoke gia đình BC-03GD

Dàn karaoke gia đình BC-03GD

16.490.000₫

đặt ngay
Dàn karaoke gia đình BC-33GD (New 2018)
20.640.000 ₫

Dàn karaoke gia đình BC-33GD (New 2018)

Dàn karaoke gia đình BC-33GD (New 2018)

20.640.000 ₫

đặt ngay
Bộ dàn karaoke Paramax BC 04
33.150.000₫
32.000.000₫

Bộ dàn karaoke Paramax BC 04

Bộ dàn karaoke Paramax BC 04

32.000.000₫

đặt ngay
Bộ dàn karaoke Paramax BC 03
32.050.000₫
31.000.000₫

Bộ dàn karaoke Paramax BC 03

Bộ dàn karaoke Paramax BC 03

31.000.000₫

đặt ngay
Bộ Dàn karaoke chuyên nghiệp HD 04
24.500.000₫

Bộ Dàn karaoke chuyên nghiệp HD 04

Bộ Dàn karaoke chuyên nghiệp HD 04

24.500.000₫

đặt ngay

Danh mục mặt hàng